แนะนำวิธีเลือกประตูหน้าต่าง เลือกแบบไหนดี ?

ปัจจุบันประตูและหน้าต่างนั้นมีหลากหลายชนิด หลากหลายรูปแบบ สำหรับชนิดสินค้าของทางบริษัทเราคืองานประตูหน้าต่าง uPVC นะครับ จะเป็นขอบ uPVC และกระจก ในส่วนของรูปแบบของเรานั้น จะมีบานเลื่อนแบบรางล่าง เช่น เลื่อนสลับ เลื่อน 3 บาน เลื่อน 4 บาน และบานเปิดต่างๆ เช่น เปิดเดี่ยว เปิดคู่ เปิดเรียง รวมไปถึงบานกระทุ้งและช่องแสงติดตาย แล้วเราจะเลือกรูปแบบประตูหน้าต่างแบบไหนให้บ้านเราดี ในบทความนี้ทางจึงจะขอแนะนำวิธีเลือกประตูหน้าต่างที่จะเหมาะกับบ้านแต่ละหลัง

เลือกประตูหน้าต่างแบบไหนดี

อันดับแรกลูกค้าต้องเลือกสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ประตูหน้าต่างบ้านของท่านก่อน ตัวอย่างเช่น เน้นกันเสียง เน้นราคา เน้นกันน้ำ ฯลฯ เพราะประตูหน้าต่างแต่ละแบบก็จะมีจุดเด่นต่างกัน ดังนี้

รูปแบบบานเลื่อน

บานเลื่อนจุดเด่นของสินค้าประเภทนี้คือ ไม่กินพื้นที่ประหยัดพื้นที่ใช้งานของบ้าน และราคาหากเทียบกับประเภทอื่นๆ แล้ว (ยกเว้นบานช่องแสงติดตาย) ราคาบานเลื่อนจะถูกกว่า นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย สะดวกสบาย และงานของเรากันน้ำ ฝุ่น แมลงได้ดีด้วยครับ

สำหรับรูปแบบบานเลื่อนแบรนด์ของเราจะประกอบไปด้วย

  • บานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนสลับ
  • บานเลื่อน 3 บาน
  • บานเลื่อน 4 บาน (แบบบานเลื่อนยอดนิยม)
  • บานเลื่อน 6 บาน
หน้าต่างบานเลื่อน 3 บาน
แบบยอดนิยม ประตูบานเลื่อน บาน

รูปแบบบานเปิด

บานเปิดนั้นมีข้อดีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้องกันเสียงจากภายนอก กันน้ำ กันฝุ่น กันแมลง ได้ดี โดยรูปแบบบานเปิดจะประกอบไปด้วย

  • บานเปิดเดี่ยว
  • บานเปิดเรียง คือ การเอาบานเปิดเดี่ยวมาเรียงต่อกัน
  • บานเปิดคู่แยกคู่กลาง แบบนี้จะไม่มีเสากลาง
หน้าต่างบ้านเปิดเรียง modern style
บานเปิดคู่แยกคู่กลาง

รูปแบบบานกระทุ้งและช่องแสงติดตาย

จุดเด่นของบานกระทุ้งและบานช่องแสงติดตาย จะเหมือนกับประเภทบานเปิด แค่บานช่องแสงนั้นจะเปิดไม่ได้เท่านั้น โดยรูปแบบ

  • บานกระทุ้งเดี่ยว
  • บานกระทุ้งคู่ หรือกระทุ้งเรียงหลายๆ บาน
  • บานช่องแสงติดตาย แบบเดี่ยว แบบเรียงวงกบต่อวงกบ แบบกระจกต่อกระจก
หน้าต่างกระจกแบบกระทุ้งเรียง
บานช่องแสงติดตายขนาดใหญ่ กระจกนิรภัย

สินค้าของเราเป็นรูปแบบสั่งผลิตตามขนาดหน้างานจริง ขั้นตอนแรกสามารถส่งแบบหรือขนาดเพื่อประเมินราคาได้ที่